30 sie 2018

30 sie 2018

Ulga na start -wyjaśnienia MPIT, MRPiPS i ZUS

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ZUS zamieściły na stronie:  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,10176,zasady-korzystania-z-tzw-ulgi-na-start.html

wyjaśnienie dotyczące ulgi na start . W opublikowanej w lipcu, wcześniejszej interpretacji ZUS przedstawił  stanowisko , iż  prowadzący działalność gospodarczą, korzystając z ulgi na start, sam nie płaci w tym czasie składek na ubezpieczenia społeczne, jednak obowiązek ten mają jego  kontrahenci.  ZUS uważał, że powinni oni traktować umowę z takim przedsiębiorcą jak zlecenie i odprowadzać za jego usługi składki  ZUS jako zleceniodawcy.

Obecnie wyjaśniono, że zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń
w ramach tej działalności.(Źr.www.mpips.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet