30 mar 2023

30 mar 2023

Ułatwienia wizowe dla kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd planuje ułatwienia wizowe dla kierowców, jednak z końcem marca zniknie możliwość przedłużania wiz w Polsce bez konieczności powrotu cudzoziemca do kraju zameldowania.

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra spraw zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy.

Projekt wymienia zawód kierowcy wśród 40 innych pozwalających na otrzymanie poza kolejnością wizy uprawniającej do pracy. Projekt znajduje się na etapie konsultacji i uzgodnień.   Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 24.03.2023 r. /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet