8 sty 2021

8 sty 2021

Ułatwienia INTRASTAT – przesunięcie terminu do złożenia zgłoszeń INTRASTAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że do marca 2021 roku włącznie zgłoszenia INTRASTAT będą mogły być składane do 20 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Złożenie zgłoszenia za dany miesiąc pomiędzy 10 a 20 dniem miesiąca następnego nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.(Źr.www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).