15 lut 2021

15 lut 2021

Ułatwienia dla firm z Wielkiej Brytanii w kontaktach z fiskusem

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia zwalniającego firmy z Wielkiej Brytanii z obowiązku ustanawiania przedstawiciela VAT.

Brytyjscy przedsiębiorcy, prowadzący działalność w Polsce, są do tego zobowiązani, na mocy obowiązującego aktualnie prawa.

Polska będzie kolejnym państwem, po Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii czy Litwie, które wprowadza takie rozwiązanie.

Firmy brytyjskie, które nadal chcą prowadzić działalność w krajach unijnych, co do zasady, powinny ustanowić przedstawiciela podatkowego dla celów VAT w tych państwach.

Jednak dyrektywa VAT umożliwia odstąpienie od tego wymogu wobec podatników mających siedzibę w państwach trzecich, z którymi istnieją instrumenty prawne w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze VAT. Obecnie takie instrumenty przewiduje umowa handlowa zawarta między UE i Zjednoczonym Królestwem, a także umowa pomiędzy UE i Norwegią o współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT.

Konsultacje projektu rozporządzenia potrwają do 15 lutego 2021 r. Uwagi i opinie można przesyłać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.(Żr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet