9 lip 2019

9 lip 2019

UŁATWIENIA DLA E-COMMERCE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dnia 05 lipca 2019 roku EU opublikowało poprawkę do Unijnego Kodeksu Celnego, która odnosi się do możliwości zadeklarowania pewnych przesyłek o niskiej wartości do odprawy celnej (e-commerce) z bardzo zredukowanym zbiorem danych. Możliwość taka będzie dostępna od 01 stycznia 2021 roku czyli daty stosowania środków nakładających podatek VAT na towary przywożone w przesyłkach o wartości wewnętrznej nieprzekraczającej 150,00 EUR określonych w dyrektywie (UE) 2017 / 2455.

Zniesienie zwolnień z podatku VAT oznacza, że ​​dla każdego pojedynczego opakowania należy złożyć zgłoszenie elektroniczne i zapłacić podatek VAT. Oznacza to, że liczba zgłoszeń celnych prawdopodobnie wzrośnie o wiele milionów. Aby zagwarantować, że organy celne i handel nadal będą w stanie poradzić sobie z tym wzrostem, stworzono uproszczenie dla przesyłek o wartości wewnętrznej nieprzekraczającej 150,00 EUR lub przesyłek o charakterze handlowym wysłanych przez osobę prywatną do innej osoby prywatnej. Uproszczenie będzie deklaracją z tak zwanym super zredukowanym zbiorem danych.

Uproszczenie stanie się dostępne dla każdego podmiotu gospodarczego, każdego systemu VAT i każdego rodzaju transakcji (B2B, B2C i C2C). W przypadku towarów z zakazami i ograniczeniami oraz procedurami celnymi 42 i 63, uproszczenie nie będzie dostępne i należy złożyć „normalną” deklarację. Powyższe oznacza, że w e-commerce powstają równe warunki gry, a uproszczenia staną się dostępne również dla spedytorów i pośredników celnych.

CLECAT brał aktywny udział w konsultacjach i dyskusji na temat abolicji VAT wyjątków i ocenia zaproponowane poprawki bardzo dobrze. (Źródło: https://www.clecat.org/media/NL22SEC19.pdf/HW)

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet