25 cze 2019

25 cze 2019

Ukraina- od 1 lipca zmiany w odprawie na granicy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 lipca br. służby ukraińskie będą zawracać na stronę państwa sąsiadującego (w tym Polski) środki transportu, jeśli ich kierowcy w ciągu 3 godzin od chwili przybycia na przejście graniczne nie przedstawią do kontroli celnej dokumentacji przemieszczanego towaru, w tym informacji o złożeniu wyprzedzającego zgłoszenia celnego. Powyższa informacja została przekazana  przez  Departament Ceł MF w piśmie przesłanym do ZMPD w  związku z  pismem otrzymanym z  Urzędu Celnego we Lwowie Państwowej Fiskalnej Służby Ukrainy w sprawie zapobiegania gromadzeniu się i przestojów środków transportu na drogowych przejściach granicznych. Więcej informacji na ten temat: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=6679         (Źr.: www.zmpd.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet