10 lis 2020

10 lis 2020

Ukraina: deklaracja przywozowa ZDP

Przez:

Sekcja: Aktualności

7 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu Celnego Ukrainy zobowiązujące przewoźników do przedstawienia wstępnej deklaracji przywozowej (ZDP).

ZDP przedstawiana jest przez przewoźnika przewożącego towary lub przez występującą w jego imieniu inną osobę w postaci elektronicznego komunikatu poświadczonego elektronicznym podpisem cyfrowym lub za pośrednictwem interfejsu do wysyłania takiej deklaracji zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Służby Celnej Ukrainy.
Brak ZDP w momencie dokonywania odprawy celnej stanowi podstawę do odmowy przejazdu przez granicę celną Ukrainy towarów o charakterze handlowym i środków transportu, które je przewożą.
Szczegółowe informacje na temat ZDP można uzyskać na portalu internetowym Państwowej Służby Celnej Ukrainy pod adresem www.customs.gov.ua.
Za pośrednictwem powyższego portalu istnieje również możliwość przesłania deklaracji ZDP (przesyłanie ZDP dokonywane jest poprzez osobiste konto użytkownika). (www.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet