8 lip 2019

8 lip 2019

UE rozszerza zasady ochrony handlu na szelf kontynentalny i wyłączne strefy ekonomiczne państw członkowskich

Przez:

Sekcja: Aktualności

UE opublikowała nowe przepisy ustanawiające warunki nakładania ceł antydumpingowych lub wyrównawczych na produkty przywożone na sztuczną wyspę, stałą lub pływającą instalację lub jakąkolwiek inną strukturę na szelfie kontynentalnym lub w wyłącznej strefie ekonomicznej państwa członkowskiego, jak również procedury dotyczące powiadamiania i zgłaszania takich produktów oraz płatności tych ceł, jeżeli produkty te są przedmiotem któregokolwiek z poniższych:

  • zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia antydumpingowego lub antysubsydyjnego;
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji poddającego przywóz rejestracji;
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji nakładającego tymczasowe lub ostateczne cło antydumpingowe lub wyrównawcze.

w przypadku nieuczciwego handlu towarami przywożonymi na szelf kontynentalny lub wyłączne strefy ekonomiczne państw członkowskich UE.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiające narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037.

Źródło: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2043.

https://www.clecat.org/media/NL22SEC19.pdf/ HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet