21 paź 2022

21 paź 2022

UE prosi o elektryczne stacje ładowania co 60 km do 2026 r. (również dla ciężarówek na TEN-T)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Aby pomóc w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej, Parlament Europejski przyjął ostatnią propozycję Komisji Transportu 485 głosami za, 65 przeciw i 80 wstrzymujących się. Zaproponowała również instalację stacji wodorowych wzdłuż głównych dróg UE co 100 km (zamiast co 150 km, jak proponuje Komisja) i aby to zrobić do 2027 r., a nie do 2031 r.

Po nieco zaskakującej decyzji Komisji Transportu UE sprzed dwóch tygodni , Parlament Europejski podjął dziś decyzję o przyjęciu wniosku legislacyjnego, który przewiduje budowę stacji tankowania samochodów osobowych, ciężarowych , pociągów i samolotów zasilanych paliwami alternatywnymi, takimi jak energia elektryczna i wodór oraz wspieranie rozpowszechniania zrównoważonych pojazdów.

Zgodnie z przyjętym tekstem , zatwierdzonym 485 głosami za , 65 przeciw i 80 wstrzymujących się , do 2026 r. na głównych drogach UE będzie musiała znajdować się co najmniej jedna stacja ładowania samochodów elektrycznych co 60 km . Ten sam wymóg powinien dotyczyć także elektrycznych ciężarówek i autobusów, ale tylko na głównych drogach TEN-T – wielkich europejskich korytarzach tranzytowych – i oczywiście przy mocniejszych stacjach . Istnieją również pewne wyjątki dla regionów najbardziej oddalonych, wysp niepołączonych z kontynentalnymi sieciami energetycznymi oraz dróg o szczególnie małym natężeniu ruchu.

Nowe przepisy są częścią pakietu „Gotowi na 55% w 2030”, czyli unijnego planu redukcji emisji gazów cieplarnianych do tego dnia o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Zgodnie z przewidywaniami Komisji, posłowie zgodzili się, że do 2024 r. każdy kraj UE będzie musiał przedstawić narodowe ramy strategiczne dla osiągnięcia celów dotyczących stacji. Parlament zasugerował również zainstalowanie większej liczby stacji wodorowych wzdłuż głównych dróg UE ( co 100 km zamiast co 150 km, jak proponuje Komisja) i szybsze wykonanie tego zadania ( do 2027 r., zamiast do 2031 r.).

Wśród innych ustalonych zasad:

  • korzystanie z publicznie dostępnych stacji ładowania powinno być otwarte dla wszystkich użytkowników , niezależnie od marki samochodu, w sposób łatwy i niedyskryminujący;
  • należy podać cenę za kWh i za kg , dogodną i porównywalną z cenami średnimi;
  • do 2027 r. należy utworzyć wspólny europejski punkt dostępu do danych dotyczących paliw alternatywnych , aby dostarczać informacji na temat dostępności, czasów realizacji i cen w całej Europie.

W rzeczywistości kraje UE będą musiały dysponować mocą ładowania 2000 kW co 60 km wzdłuż głównych szlaków transportowych sieci bazowej TEN-T w 2025 r., która wzrośnie do 5000 kW w 2030 r . Od tego dnia cele będą miały zastosowanie do całej sieci drogowej TEN-T .

Ładowanie ładowarką o mocy 700-900 kW podczas obowiązkowej przerwy na odpoczynek dla kierowcy wystarczy – według T&E – aby prawie każdy samochód ciężarowy zakończył swoją codzienną podróż W chwili obecnej, według organizacji pozarządowej, cele krajów członkowskich na 2025 r. dotyczące ciężarówek zatrzymują się na 1400 kW mocy ładowania , w odległości do 120 km i tylko na 15% sieci drogowej .

Teraz Parlament jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z rządami UE.

Posłowie do PE zalecili również, aby „utworzyć  więcej stacji tankowania wodoru  wzdłuż głównych europejskich dróg niż propozycja Komisji (co 100 km zamiast co 150 km) i tutaj również zrobić to szybciej (do 2028 zamiast do 2031)” .

Projekt przewiduje również, że „użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi mogą  z łatwością płacić , podając cenę  za kWh lub za kg , która jest tania, porównywalna i dostępna dla wszystkich marek pojazdów”. Wreszcie, TRAN zamierza do  2027 r. stworzyć unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych. ( Źródło: https://www.uominietrasporti.it/ z dnia 20.10.2022 r./  HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet