11 gru 2020

11 gru 2020

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy CIT wprowadza obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategiach podatkowych.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dotyczy to strategii podatkowych realizowanych przez podatników o przychodach przekraczających 50 mln euro w roku podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe.Podatnicy będą zobowiązani do publikowania informacji na stronie internetowej i przekazywania jej urzędowi skarbowemu do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.Z uwagi na to, że ustawa nowelizująca nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych, podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r. Nowe przepisy ustawy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.(Źr.www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet