23 lip 2019

23 lip 2019

UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA ZARZADU SPÓŁKI WYWOŁUJE SKUTKI Z CHWILĄ JEJ PODJĘCIA, A NIE Z CHWILĄ ZAREJESTROWANIA ZMIANY W KRS – ORZECZENIE NSA

Przez:

Sekcja: Aktualności

Osoba, która realnie zarządzała spółką nie może w celu uniknięcia odpowiedzialności majątkowej skutecznie powoływać się na to, że nie została ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym – tak wynika z ostatniego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa dotyczyła interpretacji art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa, zakreślającego odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za zaległości podatkowe.

Uchwała w sprawie powołania członka zarządu wywołuje skutki z chwilą jej podjęcia, a wpis do rejestru ma jedynie charakter deklaratywny ( tj. potwierdzający ww. okoliczność) i nie decyduje o tym czy dana jest członkiem zarządu. Nawet zwrot wniosku o zmianę wpisu w rejestrze nie może rozstrzygać sporu o to, kto jest członkiem zarządu organu spółki, tym bardziej, że sąd rejestrowy nie jest uprawniony do rozstrzygania tej kwestii. W rezultacie faktyczny Prezes Zarządu – może odpowiadać za zobowiązania spółki zarówno na gruncie art. 116 Ordynacji Podatkowej jak i 299 k.s.h. (odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.), nawet wówczas, gdy sąd rejestrowy odmówił dokonania wpisu.

Sygn. akt II FSK 1832/17.

Źródło: DGP z dnia 23.07.2019 r. nr 141 (5043)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet