12 paź 2023

12 paź 2023

Tysiące podatników mogły tylko pozornie przejść na estoński CIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Najpierw należy zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe, a dopiero potem złożyć zawiadomienie o wyborze estońskiego ryczałtu – tak stwierdził i fiskus, i sąd. Kto zrobił na odwrót, de facto nie przeszedł na nową formę opodatkowania.(Wyrok WSA w W-wie z 29.082023r. sygn.akt III SA/Wa 1335/23) (Źr. edgp.gazetaprawna.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet