29 lis 2022

29 lis 2022

TSUE przyznał rację Polsce

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem.

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.

 17 marca 2021 r. wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości UE skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-166/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej). Komisja twierdziła, że polskie prawo, w zakresie zwolnienia z akcyzy importowanego alkoholu przeznaczonego do produkcji lekarstw, narusza prawo unijne. Według Komisji warunek zwolnienia takiego alkoholu w postaci obowiązku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy narusza zasadę proporcjonalności. W związku z tym Komisja próbowała dowieść, że Polska obok procedury zawieszenia powinna umożliwić podmiotowi zapłacić podatek, a później dokonać jego zwrotu (zwrot zapłaconej wcześniej akcyzy).

Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie mogą stosować warunki zwolnienia, takie jak np. procedura zawieszenia (tak jak uczyniła to Polska). Państwa nie mają też obowiązku umożliwienia realizacji zwolnień od akcyzy poprzez jednoczesne wprowadzanie możliwości zwrotu zapłaconej wcześniej akcyzy (jako formy zwolnienia).Więcej na ten temat na stronie:

TSUE przyznał rację Polsce – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)(źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet