9 gru 2020

9 gru 2020

TSUE odrzucił skargi Węgier i Polski ws. pracowników delegowanych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił w ogłoszonym 8 grudnia br. orzeczeniu skargi Węgier i Polski o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 w całości. Zaskarżona dyrektywa 2018/957 będzie miała zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy drogowe dopiero od 2 lutego 2022 r., kiedy zaczną obowiązywać przepisy przyjęte w Pakiecie Mobilności – tzw. lex specialis, czyli dyrektywy (UE) 2020/1057 zawierającej rozwiązania szczególne dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.Z orzeczeniem można zapoznać się na stronie: curia.europa.eu(Źr.www.zmpdzmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet