12 lut 2019

12 lut 2019

Transport lotniczy cargo-wyniki

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jak informuje Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) w 2018 roku praca przewozowa cargo lotniczego na świecie wzrosła o 3,5 proc. w porównaniu do 2017 roku. Dynamika tego wzrostu była jednak dużo niższa niż w 2017 r., kiedy odnotowano wzrost o 9,7 proc.

Dostępność transportu (AFTK -liczba ton ładunków pomnożona przez przebytą odległość w kilometrach) wzrosła w 2018 roku o 5,4 proc., wyprzedzając roczny wzrost popytu. Podaż usług przewozowych rosła  od marca 2018 r. , i zwiększyła się  o 3,8 proc. Ostatecznie jednak na wyniki i pracę przewozową rzutował słabnący popyt na usługi co skutkowało spadkiem transportu o 0,5 proc. w grudniu 2018 r., który był zarazem najsłabszym wynikiem od marca 2016 r.
Pozytywny wpływ  na rozwój przewozów cargo lotniczego miał rosnący nadal rynek e-commerce. Natomiast niekorzystnie wpłynęły takie czynniki, jak: ogólne osłabienie aktywności gospodarki światowej, nagromadzenie zapasów przez firmy w ciągu 2018 r., spadek w drugiej połowie 2018 r. zamówień eksportowych we wszystkich największych państwach eksportujących (z wyjątkiem USA). (Źr:www.wnp.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet