29 lis 2021

29 lis 2021

TRANSPORT INTERMODALNY: Mniejsza dynamika wzrostu przewozów intermodalnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

UTK wskazuje na malejącą z kwartału na kwartał dynamikę przyrostu przewozów intermodalnych.
W pierwszym kwartale praca przewozowa wzrosła o ponad 10%, w drugim o niecałe 7%, a w trzecim o blisko 2% (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku).

Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 446 tys. szt. jednostek, co stanowiło prawie 732 tys. TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewozów intermodalnych przewyższa wyniki z 2019 roku. – Transport intermodalny jest na fali wzrostu, ale jego dalszy rozwój wymaga wsparcia wszystkich uczestników rynku. Warto też zwrócić uwagę, by w pełni wykorzystywać potencjał transportu intermodalnego. Obserwujemy, że część przewozów stanowią puste jednostki. Proces przewozowy można planować tak by kontenery nie wracały puste. Są uniwersalne i można wykorzystywać je w przewozie wielu rodzajów ładunków – zauważa prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

W III kwartale kluczową rolę w komunikacji międzynarodowej odegrał import, który w III kwartale odpowiadał za 39,8% przewiezionej masy i 29,0% wykonanej pracy przewozowej. Eksport towarów z Polski stanowi 29,7% przewiezionej masy oraz 26,2% wykonanej pracy przewozowej. Pomimo że przewozy tranzytowe pod względem masy stanowią tylko 11,6% całości przewozów intermodalnych, odpowiadają za 23,4% pracy przewozowej przewiezionych jednostek wzrosła o 7,8 tys. sztuk (1,8%), a wg liczby TEU o 7,6 tys. sztuk (1,1%).

W III kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 22 licencjonowanych przewoźników. Po trzech kwartałach PKP Cargo ma 37,68% pracy przewozowej, PCC Intermodal 13,24% oraz DB Cargo 11,35%. ( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 29.11.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet