23 mar 2016

23 mar 2016

transport drogowy – badania psychologiczne kierowców podlegają zwolnieniu z VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozpatrując skargę kasacyjną prawomocnym wyrokiem sygn.. I FSK 1815/14 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż wbrew stanowisku fiskusa nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne kierowców, ale także badania psychologiczne podlegają prawu do zwolnienia z VAT. W uzasadnieniu NSA wyjaśnił, że z uwagi na specyfikę zawodu kierowcy badania psychologiczne służą podobnie jak i pozostałe badania celowi profilaktycznemu (medycznemu), dlatego też podział dokonany przez fiskusa nie znajduje prawnego uzasadnienia.(źr. Rzeczp. nr 69 – DA).

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet