26 mar 2019

26 mar 2019

TRANSPORCIE KOMBINOWANY

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektywa w sprawie transportu kombinowanego, będąca częścią Pakietu Mobilności opublikowanego w 2017 r., stanowi odzwierciedlenie wysiłków UE na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu transportu poprzez promowanie przejścia z transportu drogowego towarów na środki transportu o niższych emisjach.

W swoim wniosku z 2017 r., dotyczącym przeglądu dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, Komisja postulowała uproszczenie obowiązujących przepisów i zwiększenie atrakcyjności transportu kombinowanego przy pomocy ulg ekonomicznych. . (źr. Clecat Newsletter  2019/011/op. AP-K)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet