14 gru 2015

14 gru 2015

Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zamieścił na swojej stronie internetowej www.gios.plwersję elektroniczną publikacji zatytułowanej „transgraniczne przemieszczanie odpadów – zbiór przepisów”. Publikacja zawiera aktualny zbiór aktów prawa unijnego i krajowego regulujących zasady transgranicznego przemieszczania odpadów, m.in. Konwencję Bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, oraz ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. Format publikacja pozwala na pobranie pliku na urządzenia mobilne. (źr. www.gios.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet