31 mar 2022

31 mar 2022

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną w Ukrainie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Unii Europejskiej rozszerzyła pakiet sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi w związku z rosyjską inwazją na terytorium Ukrainy.

Sankcje sektorowe obejmują zakaz wywozu z Unii Europejskiej (UE) do Rosji określonych towarów i mają na celu m.in. ograniczenie dostępu do kluczowych technologii.

Sankcje nałożone na Białoruś dotyczą m.in. zakazu eksportu do UE najbardziej dochodowych grup towarowych.

Sankcje nałożone na Rosję

 • Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania (dual use) na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli produkty te są przeznaczone na użytek wojskowy lub dla wojskowych użytkowników końcowych.
 • Zakazy dotyczące wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz świadczenia usług powiązanych, a także ograniczenia dotyczące wywozu niektórych towarów i technologii, który mógłby się przyczynić do technologicznego wzmocnienia sektora obronności i bezpieczeństwa Rosji.
 • Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu do Rosji określonych towarów i technologii do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej.
 • Zakaz wywozu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym i kosmicznym.
 • Zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w euro do Rosji lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym rządu i Banku Centralnego Rosji, lub do użytku w Rosji.
 • Zakaz przywozu do UE towarów pochodzących z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego lub z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskiego obwodu ługańskiego.
 • Zakaz sprzedawania, dostarczania, przekazywania oraz wywożenia towarów lub technologii w sektorach transportu, telekomunikacji, energii oraz poszukiwania, badania i produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych.
 • Zakaz sprzedaży dostawy, przekazania lub wywozu towarów i technologii sektora energetycznego.
 • Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów lub technologii w sektorach naftowych i wydobywczych. Uwaga: zakaz ten nie dotyczy transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do UE.
 • Zakaz bezpośredniego lub pośredniego przywozu do UE niektórych wyrobów z żelaza i stali, zakupu niektórych wyrobów z żelaza i stali i transportu niektórych wyrobów z żelaza i stali.
 • Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych.
 • Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii żeglugi morskiej.

Sankcje nałożone na Białoruś

 • Zakaz przywozu do UE produktów mineralnych z Białorusi lub pochodzących z Białorusi (w tym produktów ropopochodnych, gazu itd.).
 • Zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych produktów drzewnych.
 • Zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych wyrobów cementowych.
 • Zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali.
 • Zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych wyrobów z gumy.
 • Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio niektórych maszyn.
 • Zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro na Białoruś lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi, w tym rządu i Banku Centralnego Białorusi, lub do użytku na Białorusi.

Krajowa Administracja Skarbowa dokonuje odpraw towarów zgodnie z rozporządzeniami i decyzjami Rady UE. Wszystkie unijne zakazy są egzekwowane. (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet