2 kwi 2020

2 kwi 2020

Terminy (nie) biegną od 31 marca 2020 roku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od wtorku terminy procesowe i sądowe w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych i egzekucyjnych oraz w sprawach o wykroczenia uległy zawieszeniu lub wstrzymaniu na czas epidemii. To efekt wejścia w życie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Powyższa reguła nie dotyczy jednak spraw określonych w ustawie jako „pilne”. Do tej kategorii zaliczono m.in. postępowania dotyczące tymczasowego aresztowania, w których orzeczono środek zabezpieczający, czy w sprawie europejskiego nakazu aresztowania.

Oprócz regulacji dotyczących terminów procesowych i sądowych w ustawie znajdziemy tę wstrzymującą lub zawieszającą bieg terminów z zakresu prawa materialnego – ale UWAGA – dotyczą one tylko prawa administracyjnego.

Projekt na początku zawierał rozwiązania przewidujące zawieszenie bądź wstrzymanie terminów wynikających z prawa cywilnego. Konstrukcja przepisu mogła jednak doprowadzić do tego, iż w czasie pandemii wszelkie wierzytelności – od rat kredytów, przez rachunki, po alimenty – stałyby się niewymagalne (zawieszenie miało objąć terminy dotyczące „wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, których niezachowanie powoduje popadnięcie w opóźnienie”). W efekcie Sejm przyjął poprawkę Senatu „czyszczącą” ów przepis.

Źródło:  DGP – e – wydanie  z dn. 02.04.2020 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet