4 mar 2021

4 mar 2021

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31 marca 2021 r.

Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują, że jednostki, w obszarze rachunkowości, w coraz większym stopniu wykorzystują e-rozwiązania w procesach księgowych i sprawozdawczych. Ponadto zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe sporządzane są w formie elektronicznej.

Dlatego, jak informuje Ministerstwo Finansów  nie jest planowane przedłużenie terminów (określonych w ustawie o rachunkowości) na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek. Rozważane jest niewielkie przesunięcie terminów dla organizacji non profit. Wkrótce zostanie opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Na stronie internetowej MF w zakładce Rachunkowość, znajdują się materiały poświęcone sprawozdawczości finansowej w czasie COVID-19, w tym rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości. (Źr.www.gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet