12 mar 2021

12 mar 2021

Termin rozliczenia podatku CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do uzgodnień zewnętrznych trafił projekt rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie wydane zostanie równolegle do procedowanej  ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zawiera regulację na podstawie której przedłuża się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r.

Pierwotny termin dla rozliczenia podatku CIT mija 31 marca 2021 roku. Dla podatników to czas na :

-złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,

-wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy CIT.

Zgodnie z procedowaną ustawą, termin ten zostanie wydłużony do 30 czerwca 2021 roku. Jednak w uwagi na kalendarz prac parlamentarnych, minister Tadeusz Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, w którym zostaną zawarte identyczne rozwiązania jak we wspomnianej ustawie. To zapewni podatnikom możliwość skorzystania z tego rozwiązania. (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet