4 sty 2023

4 sty 2023

Taryfa celna na rok 2023

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 282/1 z 29 października 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1998 z dnia 20 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2023 roku.(Źr.www. puesc.gov.pl-K.O.)

Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w zakresie wartości celnej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2023 roku w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2  (w tym nowymi kodami dotyczącymi elementów doliczanych i niedoliczanych do wartości celnej sprowadzonych towarów) na portalu podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) w zakładce CŁO > Informacje dla przedsiębiorców > Wartość celna został opublikowany dokument Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń dotyczące wartości celnej od 1 stycznia 2023 roku – plik pdf (721 KB). .(Źr.www. puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet