23 cze 2020

23 cze 2020

Tarczy antykryzysowa 4.00 skierowana do podpisu prezydenta

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm poparł 91 ze 126 poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 4. Za ich sprawą m.in. zostanie wzmocniona pozycja wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym i zmniejszona władza prezesa UOKiK nad przejęciami firm, a ograniczenie odpraw z tytułu rozstania z pracodawcą obejmie umowy cywilnoprawne. Nie zostanie przesunięte wdrożenie PPK w instytucjach publicznych , pozostaną zmiany w prawie karnym.

Ważne poprawki poparte przez Sejm dotyczą m.in. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Poprawiają one pozycję wierzyciela. Posłowie jednak nie zgodzili się z najbardziej kontrowersyjnymi propozycją dotyczącą prawa do zmiany doradcy restrukturyzacyjnego. Bardzo ważna poprawka dotyczy też przepisów antyprzejęciowych.  Posłowie zgodzili się, że kontroli nie będą podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Akceptację zyskała też poprawka, która sprawi, że odprawa po rozwiązaniu przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej też nie będzie mogła przekraczać 26 tys. złotych.

Najważniejsze dla przedsiębiorców z nich dotyczą:

  • Tarcza 4 wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Będzie mogło z niego skorzystać każde przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe i będzie chciało odbudować równowagę finansową mogło samodzielnie uruchomić szybką restrukturyzację, bez konieczności występowania do sądu,
  • Sejm poparł też poprawkę poszerzającą możliwość nabywania udziałów/przedsiębiorców bez kontroli o państwa OECD. Pierwotnie obowiązek zawiadomienia o przejęciu polskiej firmy dotyczył tylko osób fizycznych, które nie posiadają obywatelstwa jednego z krajów UE i firm, które nie posiadają siedziby na terytorium państwa członkowskiego. W efekcie firmy z USA, a w niedługiej przyszłości brytyjskie też musiałby zgłaszać prezesowi UOKiK zamiar inwestowania w polskie przedsiębiorstwo. Za sprawą poprawki wyłączenie obejmie firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) do której należy 37 państw, w tym USA, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Australia, ale nie Rosja i Chiny,
  • Podatki – sporo ważnych poprawek zaakceptowanych przez Sejm dotyczy podatków. Wynika z nich między innymi, że ulga w PIT na darowizny, np. laptopów dla szkół będzie również przysługiwało, gdy przekazanie darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego. Posłowie poparli tez poprawkę, która pozwala zleceniobiorcom złożyć wniosek o postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie.
  • Prawo pracy – doprecyzowano też zmianę dotyczącą wykorzystania zaległego urlopu w wymiarze 30 dni bez uzyskania zgody pracownika. Dodano, że pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

W tarczy 4 znalazły się także przepisy o zmianach dla pracodawców i pracowników dotyczące pracy zdalnej, przepisy o kontroli przez prezesa UOKiK wrogich przejęć, ułatwienia dla rynku zamówień publicznych. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 22.06.2020 r./ HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet