10 kwi 2020

10 kwi 2020

Tarcza finansowa: kiedy poznamy szczegółowe warunki?

Przez:

Sekcja: Aktualności

Subwencje na ratowanie miejsc pracy zaczną funkcjonować najpóźniej za trzy tygodnie. Pomoc ma  być udzielana na podstawie oświadczeń składanych on-line.

Rządowy program udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego jest notyfikowany przez Komisję Europejską. – Po notyfikacji, za około 5-10 dni, szczegółowe warunki będą dostępne na stronach PFR – zapowiada prezes  PFR.

Ile dla dużych firm

Duże podmioty dostaną wsparcie pod warunkiem, że przez ostatnie 2 lata obrotowe płacą podatki w Polsce i nie uciekają do rajów podatkowych. – Będę to powtarzał – skończmy z rajami podatkowymi – podkreślał Mateusz Morawiecki. To jednak nie jedyny warunek. Dodatkowe to:

  • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,
  • posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,

Zasady pomocy dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników mają być ustalane indywidualnie.  Obejmie ono zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz. Co do zasady PFR proponuje 3 formy finansowania:

Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.

Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Ile dla małych i średnich zatrudniających od 10 do 249 pracowników

Małe i średnie firmy mogą liczyć na subwencję w wysokości do 3,5 miliona złotych na trzy lata. Aby je uzyskać, trzeba będzie wykazać co najmniej 25 proc. spadek przychodów i zadeklarować zwrot w ciągu trzech lat. Maksymalna kwota subwencji wyniesie 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5 proc. subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Ile dla mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależeć ma od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych. Może wynosić do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł). Może być wykorzystana tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń  pracowników. 25 proc. może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Po spełnieniu określonych warunków 75 proc. wartości subwencji może być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50 proc. subwencji będzie bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. – To silny bodziec do utrzymywania miejsc pracy. Reszta subwencji zwracana będzie po 3 latach – podkreśla premier. Pomoc dla mikrofirm ma być łatwo dostępna elektronicznie w wybranych bankach komercyjnych.

(Źródło:  Prawo pl. dla LEX z dn. 10.04.2020./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet