1 kw. 2020

1 kw. 2020

Tarcza antykryzysowa podpisana i opublikowana

Przez:

Sekcja: Aktualności

We wtorek Sejm zakończył pracę nad tzw. tarczą antykryzysową, mającą ułatwić walkę z epidemią i ratowanie gospodarki. Prezydent tego samego dnia podpisał ustawy, z których składa się „tarcza” i zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw. Na  pakiet antykryzysowy składają się trzy ustawy, które zostały opublikowane w :
Dz.U. z 31 marca, poz. 568-specustawa antykryzysowa-ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. z 31 marca, poz. 569-ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
Dz.U. z 31 marca, poz. 567)-ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

Informacje na temat pomocy dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow(Źr.Prawo.pl dla LEX -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).