25 cze 2020

25 cze 2020

Tarcza antykryzysowa 4.00. już obowiązuje

Przez:

Sekcja: Aktualności

We wtorek 23 czerwca w Dzienniku Ustaw, pod pozycją numer 1086, została opublikowana ustawa z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwaną tarczą antykryzysową 4. Większość jej przepisów obowiązuje już od środy 24 czerwca.

W tarczy 4.00. są zmiany dla dużych i małych firm, w tym te o kontroli przejęć, uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, wprowadzające ułatwienia dla rynku zamówień publicznych oraz zmiany dla pracodawców i pracowników. Zostanie wzmocniona pozycja wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym i zmniejszona władza prezesa UOKiK nad przejęciami firm, a ograniczenie odpraw z tytułu rozstania z pracodawcą obejmie umowy cywilnoprawne. Doprecyzowano też przepisy o dopłatach do oprocentowania tak, by nie stanowiły one przychodu. Zastrzeżono jednak również, że mogą z nich skorzystać tylko te firmy, które nie mają zaległości w spłacaniu rat. Za sprawą poprawek mikropożyczki dla mikrofirm będą zwolnione z egzekucji i umorzone z urzędu.  ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 24.06.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet