21 maj 2020

21 maj 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0. przyjęta przez Radę Ministrów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawowe wakacje kredytowe tylko dla tych, którzy stracili dochody po 13 marca, nowe zasady kontrolowania przez prezesa UOKiK rynku przejęć przez dwa lata, prawo do skorzystania z dopłat do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla tych, którzy nie wprowadzili przestoju, czy nie obniżyli wymiaru czasu pracy. To najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi przyjęta właśnie przez rząd tarcza antykryzysowa 4, pilotowana przez wicepremier Jadwigę Emilewicz.

W środę 20 maja rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwany tarczą antykryzysową 4 lub tarczą Emilewicz.

Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, ZUS, Urzędem Zamówień Publicznych oraz ministerstwami: aktywów państwowych, finansów, rodziny, spraw wewnętrznych. – Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ „Solidarność”. Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami  – podkreśla Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. ( Źródło: Prawo pl. dla LEX z dn. 21.05.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet