17 paź 2017

17 paź 2017

Szczecin-Świnoujście – przeładunki w górę w portach

Przez:

Sekcja: Aktualności

Blisko 19 mln ton towarów przeładowano w portach  Szczecin-Świnoujście,  co oznacza wzrost wobec minionego roku o 6,3%. Na plusie znalazły się niemal wszystkie grupy towarowe, tj.  ropa (+58,1%), ruda (+54,7%), inne masowe (+10,4%), drobnica (+3,7%). W drobnicy odnotowano większe przeładunki w imporcie celulozy, papieru, aluminium i wyrobów stalowych oraz w eksporcie wyrobów stalowych, drobnicy kontenerowej, jak również przewozów promowych. Wzrosty notują przeładunki kontenerów – w porównaniu do zeszłego roku o 6,9%. Spadek nastąpił w przeładunkach węgla (-33,8%) oraz zbóż (-24,7%). Wrzesień br. w porównaniu do tego samego miesiąca ub. roku jest lepszy o blisko 9% przy wzroście rudy (+137,4%),  innych masowych (+20,9%),  ropy (+22,5%), kontenerów (+7,2%) oraz drobnicy (+1,5%).  Spadek odnotowano w węglu (-31,6%) i zbożu (-5,5%).          (źr. www.gosppodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet