3 wrz 2020

3 wrz 2020

System monitorowania przewozu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

 Rozporządzenie ministra finansów z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi obowiązuje od 1 września 2020 r.

Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jest objęty m.in. przewóz towarów objętych pozycjami Nomenklatury Scalonej (nazywanej dalej „CN”) od 1507 do 1516 i 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej. Dotyczy to przypadków, gdy masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Ponadto wspomnianym systemem monitorowania jest objęty przewóz towarów objętych pozycjami CN:

  • 4813 – bibułka papierosowa, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach,
  • 5910 – taśma formująca, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów.

Dotyczy to przypadków, gdy masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg.

Systemem monitorowania objęto również przewóz towarów:

  • objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce;
  • objętych kodem CN ex 2905 11 00 – metanol (alkohol metylowy) pochodzenia syntetycznego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Jednak przepisów tych nie stosuje się do określonych towarów, np. objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 03.09.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet