17 sie 2018

17 sie 2018

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1539 opublikowana została ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Nowelizacja ma na celu skuteczniejsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych  poprzez wykorzystanie danych geolokalizatorów. Obowiązkiem kierującego będzie uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu lub po wjeździe na terytorium kraju i wyłączenie urządzenia po dokonaniu przewozu i dostarczeniu towarów do miejsca ich przeznaczenia albo wyjazdu z kraju. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r. z wyjątkami. Przepisy nakładające kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. W konsultacjach pozostają akty wykonawcze  do ustawy – rozporządzenia Ministra Finansów: w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych z rejestru oraz wskazania danych podlegających tej analizie. oraz rozporządzenie w sprawie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów. To ostatnie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2018 r.  w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. poz. 1460) – wyłączając przewoźników kolejowych  z obowiązku wyposażenia środka transportu będącego pojazdem kolejowym w lokalizator, a tym samym z przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu.                 (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet