14 lt. 2018

14 lt. 2018

Świnoujście – koncepcja terminala kontenerowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zlecił wykonanie koncepcji budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu . Projekt jest przedsięwzięciem inwestycyjnym mającym na celu kompleksową budowę terminala kontenerowego, którego realizacja  obejmować będzie m.in. przeprowadzenie prac przygotowawczych, budowę infra oraz suprastruktury. Obszar inwestycyjny przyszłego Terminala Kontenerowego leży po wschodniej części falochronu osłaniającego port zewnętrzny. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej, znajduje się terminal do przeładunku LNG, natomiast naturalną granicą dzielącą wspomniane obszary jest ulica Ku Morzu, zwieńczona pętlą w północnej części. Wschodnią oraz południową granicą obszaru inwestycyjnego, stanowią umowne linie wyznaczone równolegle w odległości około 1000 m do ulicy Ku Morzu oraz do linii kolejowej nr 401 prowadzącej do stacji Świnoujścia Port.    (źr. www.portalmorski.pl – DA

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet