22 sty 2018

22 sty 2018

Studium w sprawie Nowego Jedwabnego Szlaku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Parlament Europejski opublikował nowe studium zatytułowane “The new Silk Route – opportunities and challenges for EU transport”. Studium opracowane przez Steer Davies Gleave, MDS Transmodal stanowi analizę możliwości i wyzwań dla europejskiego systemu transportu wynikających z chińskiej inicjatywy „Jeden Pas, Jedna Droga). Inicjatywa ta nawiązuje do kombinacji „Silk Road Economic Belt” (sześć lądowych korytarzy na kontynencie Euroazjatyckim) i „21st Century Maritime Silk Road” (sieć morskich połączeń łączących Azję  z Afryką i Europą).  Studium odnosi się do inicjatywy „Belt and Road Initiative”, która to nazwa w ostatnim czasie została przyjęta i jest stosowana przez chińskie oficjalne czynniki rządowe. Studium identyfikuje szereg możliwości i wyzwań dla europejskiego systemu transportu. Część identyfikowanych możliwości  odnosi się do potencjalnych korzystnych efektów z komercyjnych usług kolejowych  pomiędzy Chinami a UE   dla europejskich operatorów, załadowców i przemysłu, jak tez redukcji emisji CO2 wskutek zmiany gałęzi transportu na transport kolejowy. Powielanie projektów wynikające z braku klarownego planu inwestycji, zwiększa chińską przewagę rynkową nad handlem unijnym prowadząc do dominacji   Chin w transporcie kolejowym i zwiększonej kontroli nad całym łańcuchem logistycznym, co przez autora studium zostało zidentyfikowane jako wyzwanie, które winni wziąć pod uwagę politycy. Studium zawiera konkluzje  i  rekomendacje dla Komisji ds. Transportu i Turystyki (TRAN Committee) Parlamentu Europejskiego. Studium jest dostępne pod linkiem:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/585907/IPOL_STU(2018)585907_EN.pdf
(źr. CLECAT Newsletter 2018 003 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet