14 mar 2019

14 mar 2019

Studium parkingow gotowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wyniki studium n/t bezpiecznych parkingów na terenie UE sa już dostępne. Zawierają mapę pokazującą podaż i popyt na parkingi na terenie UE, podręczniki wskazujące na standardy bezpiecznego parkowania i inne użyteczne informacje.

Ze studium wynika, ze na terenie UE brakuje 400 000 bezpiecznych miejsc parkingowych.  Kradzieże i tym podobne zdarzenia są obecnie częstsze niż kiedykolwiek i ok. 75% tych zdarzeń zachodzi na niestrzeżonych miejscach parkingowych.

Brak miejsc zmusza kierowców do parkowania na wjazdach i wyjazdach do/z parkingów. Jest to niebezpieczne, niewygodne i stresujące dla kierowców i innych użytkowników dróg.

Studium wskazuje, że obecne standardy dla bezpiecznych parkingów są niejednorodne i różnią się miedzy sobą co powoduje niepewność wśród użytkowników odnośnie poziomu bezpieczeństwa i usług dla kierowców.

Wcześniejsze bukowanie miejsca na tych parkingach jest kłopotliwe lub  często niemożliwe.

Studium proponuje ujednolicenie standardów w zakresie poziomu bezpieczeństwa i usług i trzy poziomy tych standardów – niski, średni i wysoki na terenie całej UE. Standaryzacja miałaby dotyczyć  – poza bezpieczeństwem dla kierowców i ładunków – również poziomu usług sanitarnych i restauracyjnych. (źr.CLECAT News.9/209/JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet