23 kwi 2021

23 kwi 2021

Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK zostało przyjęte

Przez:

Sekcja: Aktualności

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zostało przyjęte przez pełnomocnika rządu ds. CPK, wiceministra infrastruktury Marcina Horałę.

SSL obejmuje łącznie prawie 2 tysiące stron opracowań i załączników, których podstawą są korytarze dla nowych linii kolejowych, których długość sięgać będzie prawie 1800 km, a także dróg ekspresowych na terenie 630 gmin w różnych częściach Polski. W ramach dwóch etapów ogólnopolskich konsultacji mieszkańcy zgłosili prawie 160 tys. uwag i wniosków.

Inwestycje objęte  Strategicznym Studium Lokalizacyjnym:

-port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym,

-kolejowe inwestycje towarzyszące, na które składają się nowe odcinki linii kolejowych  i infrastruktura badawcza,

-inwestycje drogowe, których budowa związana jest z powstaniem CPK,

-pozostałe inwestycje towarzyszące, takie jak linie i stacje elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu i magazynowania paliw czy węzły przesiadkowe integrujące nowe stacje i przystanki kolejowe z transportem publicznym.

Przyjęcie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego znacząco przybliża spółkę CPK do etapu określenia lokalizacyjnych wariantów inwestycji, wystąpienia o decyzję środowiskową, a docelowo do projektowania. Podczas przygotowań do budowy kolejowych połączeń CPK priorytetem jest zminimalizowanie wpływu inwestycji na ludzi i środowisko. Kolejnym etapem będą konsultacje w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, których finalnym efektem będzie jeden wybrany wariant inwestorski jako kluczowy wkład do uzyskania decyzji środowiskowej.  (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet