23 maj 2019

23 maj 2019

Strata z lat poprzednich bez  wpływu na obowiązek dokumentacyjny

Przez:

Sekcja: Aktualności

17 kwietnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację indywidualną 0114-KDIP2-2.4010.732019.2.SJ dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W sytuacji, gdy spełnione są przesłanki określone w art. 11n ust. 1 updop, a podatnicy- podmioty powiązane, mające siedzibę na terytorium RP, na koniec roku podatkowego nie ponoszą straty podatkowej, a jedynie rozliczają stratę z lat ubiegłych nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. ( Źr.sip.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet