11 kw. 2018

11 kw. 2018

Stawki frachtowe w żegludze kontenerowej znów dołują

Przez:

Sekcja: Aktualności

Oczekiwane ożywienie się opóźnia, co jest widoczne w stawkach frachtowych, które od dłuższego czasu utrzymują się na niskim poziomie. Na szlaku Azja – -Północna Europa ich wartość wg. indeksu  SCFI osiągnęła w poniedziałek 617 pkt przy ogólnym wyniku wynoszącym 654 pkt. Niższe stawki zanotowano na 12 spośród 15 notowanych przez SCFI trasach, w przypadku dwóch pozostały one bez zmian, a w pozostałych przypadkach wzrosły.
(źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).