10 gru 2018

10 gru 2018

Stanowisko Rady EU w sprawie dyrektywy o transporcie kombinowanym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Równolegle z przyjęciem w dniu 3 grudnia br. niekorzystnym dla Polski i innych krajów UE projektem przepisów w sprawie transportu drogowego przyjęto także propozycję zmian w ramach Pakietu Mobilności 2 – w dyrektywie o transporcie kombinowanym datującej się na 1992 rok. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do operacji międzynarodowego transportu kombinowanego tzn. wykonywanego pomiędzy krajami UE lub pomiędzy krajem UE i krajem trzecim, co w zasadzie utrzymuje dotychczasowe zasady, ale jednocześnie włącza pod określonymi warunkami operacje, które  częściowo są wykonywane w krajach trzecich. Propozycja daje więcej swobody w ustalaniu odcinka drogowego zezwalającego na dostawę do najbliższego terminala przeładunkowego. Określa też wymogi ewidencyjne (dokumentacyjne) dla operacji transportu kombinowanego przy kontroli drogowej i zwiększa ekonomiczne środki  wsparcia zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestycje w terminale przeładunkowe. Stanowisko Rady zezwala krajom członkowskim na definiowanie „najbliższego odpowiedniego terminala” oraz podejmowanie decyzji w odniesieniu do ograniczeń w kabotażu, włącznie z limitowaniem do maksimum 5 dni obecności pojazdu na ich terytorium. Stanowisko Rady stanowi punkt wyjścia do negocjacji w Parlamencie Europejskim. Treść stanowiska Rady została opublikowana pod linkiem: https://www.consilium.europa.eu/media/37281/st15147-en18.pdf       (źr. CLECAT Circular 2018/133 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet