26 cze 2019

26 cze 2019

Stanowisko CLECAT ws. Consortia BER

Przez:

Sekcja: Aktualności

Podczas ostatniego spotkania CLECAT z DG COMP (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji  – DG ds. Konkurencji przy Komisji Europejskiej) została poruszona kwestia przeglądu rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych konsorcjów nr 697/2014 (rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w ramach UE  – Block Exemption Regulation BER).

DG COMP szczegółowo ocenia obecnie wkład w publiczne konsultacje z zainteresowanymi stronami, na które CLECAT odpowiedział w grudniu ubiegłego roku (więcej na ten temat: https://pisil.pl/ocena-consortia-ber/). Analiza Komisji zostanie opublikowana w raporcie podsumowującym. Najprawdopodobniej Komisja zaproponuje poprawki do rozporządzenia BER (Block Exemption Regulation BER), zamiast go uchylać. Jeśli zostanie podjęta decyzja o zmianie BER, DG COMP może rozpocząć drugą ukierunkowaną konsultację w drugiej połowie 2019 r.

Zdaniem CLECAT wyłączenie grupowe samo w sobie nie jest konieczne i ogranicza konkurencję, mimo tego, że konsorcja stanowią uzasadniony mechanizm biznesowy dla konkurujących w inny sposób przedsiębiorstw żeglugi liniowej.  CLECAT nalega zatem, aby wyłączenie grupowe nie było odnawiane, a konsorcja były traktowane zgodnie z tym samym ogólnym prawodawstwem dotyczącym konkurencji, co inne interesy biznesowe. (Zródło: stanowisko CLECAT/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet