2 kwi 2019

2 kwi 2019

Stałe miejsce prowadzenia działalności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor KIS w interpretacji nr 0115-KDIT1-2.4012.8. 2019.1. AW stwierdził, że magazynowanie towarów nie tworzy stałego miejsca prowadzenia działalności.
W sytuacji gdy działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty , po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie są opodatkowane w Polsce .  (Źr.Rzeczp.nr 77-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).