4 lis 2019

4 lis 2019

Środki na poprawę bezpiecznych parkingów w całej Europie

Przez:

Sekcja: Aktualności

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji o realizowanym projekcie pod patronatem Komisji Europejskiej o bezpiecznych i strzeżonych parkingach dla ciężarówek (SSTPA), IRU z zadowoleniem przyjmuje opublikowane niedawno przez KE zaproszenie do składania wniosków, przeznaczając 60 mln EURO na poprawę bezpiecznej sieci parkingów dla samochodów ciężarowych (SSTPA) w całej Europie.

20 mln EURO będzie pochodziło z funduszu CEF  (Program ,,Łącząc Europę”), a 40 mln EURO  z programu w ramach programu tzw. Polityki Spójności UE. Wraz z ogłoszeniem pojawiła się informacja, że ​​Komisja udostępni 1,4 miliarda euro na wsparcie europejskiej infrastruktury transportowej.

Priorytetami inwestycji będą rozwój nowych SSTPA w przybliżeniu co 100 km wzdłuż głównej sieci drogowej TEN-T oraz modernizacja infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i usług istniejących miejsc odpoczynku.

Obecnie w Unii Europejskiej dostępnych jest tylko 300 000 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych, co oznacza  niedobór 100 000  miejsc w zapotrzebowaniu na parkingi nocne i regularne do odpoczynku. Tylko 7 000 (mniej niż 3%) istniejącej pojemności parkingowej jest certyfikowanych i oznakowanych jako bezpieczne na całym kontynencie, gdzie przeprowadzono niezależną kontrolę i audyt w celu potwierdzenia, że ​​parking osiągnął określoną poziom jakości.

Wiadomości z KE stanowią ważny pierwszy krok w rozwiązaniu tego problemu, ku poprawie warunków dla kierowców długodystansowych w całej Europie.

Konsekwencje braku bezpiecznych parkingów dla kierowców ciężarówek są niezwykle poważne. Branża transportu drogowego boryka się z poważnym niedoborem kierowców, co ma konsekwencje nie tylko dla przewoźników i organizacji międzynarodowych, ale także dla gospodarek i społeczeństw jako całości.

IRU zaprasza zainteresowanych inwestorów, w tym firmy transportowe i logistyczne, na warsztaty w dniu 7 listopada 2019 roku, które zostaną zorganizowane we współpracy z organizacją członkowską ESPORG i Komisją Europejską. Uczestnicy będą mogli uczyć się od ekspertów na temat procedury składania wniosków i sposobów finansowania, w przypadku których do 85% funduszy jest dostępnych dla krajów objętych polityką spójności.

Informacje kontaktowe: Maria Dinis – Communications Manager, IRU Brussels – Tel: +32 2 743 2601, e-mail: Maria.Dinis@iru.org  (Źródło: IRU [news.iru.org] , Monday, October 28, 2019/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet