8 lut 2021

8 lut 2021

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komunikatem z dnia 15 stycznia 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., ogłosił średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4%).

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000058/O/M20210058.pdf/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet