22 lis 2018

22 lis 2018

Średnie opóźnienie pociągu towarowego wzrosło do ponad 11 godz.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W III kwartale 2018 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 34,35%. W II kwartale 2018 roku punktualność pociągów towarowych wynosiła 36%. Natomiast w III kwartale ubiegłego roku osiągnęła 37,11%.

Średni czas opóźnień pociągów towarowych w III kwartale tego roku to 674 minuty. W poprzedzającym kwartale wynosił 628 minut, a w III kwartale 2017 roku średnie opóźnienie kształtowało się na poziomie 596 minut.

W trzecim kwartale 2018 roku największy odsetek stanowiły pociągi towarowe opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 78,7%. W III kwartale 2017 roku było to 76,3%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w III kwartale 2018 roku blisko 122,5 tysiąca tras co stanowiło wzrost w stosunku do III kwartału 2017 roku o ok. 1,3 tys. kiedy to uruchomiono nieco ponad 121,2 tysiąca tras. W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 13 427 pociągów.

Dodatkowe informacje można znaleźć  na stronie UTK w zakładce Statystyka przewozów towarowych.         (źr. www.utk.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).