18 maj 2022

18 maj 2022

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Przez:

Sekcja: Aktualności

11 maja 2022r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego będą je teraz przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, naczelnikowi Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego
w Szczecinie. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. (Źr.www.prawo.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet