11 sty 2017

11 sty 2017

SPRAWDZANIE LICENCJI W POLSCE

By:

Licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
oraz
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – dawniej: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, sprawdza się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD): https://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/kreptd/

Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, tzw. ,,Licencja spedycyjna PPR” wydana w oparciu o wniosek o wydanie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w postaci pośrednictwa przy przewozie rzeczy – sprawdza się w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: http://prod.ceidg.gov.pl

lub we właściwym dla siedziby przedsiębiorcy starostwie lub urzędzie miejskim

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet