19 kwi 2016

19 kwi 2016

Spotkanie MF – PISiL

Przez:

Sekcja: Aktualności

18.04.2016 w odbyło się spotkanie członków komisji celnej PISIL z przedstawicielami Departamentu Ceł i Departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów.

Głównym tematem spotkania były odprawy w procedurach uproszczonych z ułatwieniem w postaci rozliczania VAT w deklaracji VAT-7 zgodnie z art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług i zmian jakie w tym zakresie wnosi pakiet prawny Unijnego Kodeksu Celnego i rozwiązania krajowe w postaci zmian w Ustawie Prawo Celne i niektórych innych ustawach.  Dokonywanie takich odpraw, wg pozwoleń wydanych zgodnie z przepisami Unijnego Kodeksu Celnego, będzie możliwe tylko poprzez działanie w przedstawicielstwie pośrednim. W okresie przejściowym, tj. 01.05.2016 – 30.06.2019 (lub do daty ponownej oceny podmiotu i jego pozwoleń) zwiększy się ryzyko przedstawiciela celnego świadczącego tego typu usługę.
Projekt zmian w Ustawie Prawo Celne i niektórych innych ustawach zakłada bowiem, że w przypadku dokonywania tego typu usług w oparciu o „stare pozwolenia”, tj. wydane w oparciu o przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego i na podstawie upoważnień bezpośrednich –  przedstawiciel celny staje się solidarnym dłużnikiem w zakresie podatku VAT od importu towarów.
Takie rozwiązania w prawie polskim są wynikiem procesu uszczelniania poboru podatków.

W spotkaniu z Szefem Służby Celnej poruszona została także  sprawa Krajowej Administracji Skarbowej –  ostateczny projekt MF w tej sprawie ma być przedłożony do konsultacji do końca kwietnia 2016. (KP)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet