9 kwi 2019

9 kwi 2019

Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli PISiL  z przedstawicielami UTK

Przez:

Sekcja: Aktualności

5 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli UTK z przedstawicielami środowiska spedycji i logistyki reprezentowanymi przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL). Celem spotkania było uzyskanie informacji o funkcjonowaniu podmiotów na rynku kolejowym w zakresie przewozów towarów, w tym w szczególności przewozów intermodalnych.

Omówiono główne tematy przedstawione przez PISiL, tj. brak kompleksowego podejścia do postrzegania intermodalu, jako łańcucha powiązań kolei i transportu drogowego i brak organu administracji państwowej dążącego do rozwoju segmentu przewozów intermodalnych w sposób zrównoważony.

PISiL zwróciła również uwagę na problem przepustowości na trasie z Kutna do Małaszewicz oraz problem rozliczania cła w portach niemieckich za towary wjeżdżające na terytorium UE przez Polskę a także problem zbyt długiego procesu kształcenia maszynistów w Polsce.

Na spotkaniu podjęto również temat opłat w terminalach kontenerowych położonych w portach morskich. Ponadto PISIL wyraziła pogląd , że infrastruktura portowa powinna być utrzymywana z opłaty portowej, o której mowa w ustawie o portach i przystaniach morskich.  (opr. APK)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet