9 lis 2016

9 lis 2016

Spotkanie grupy roboczej PSPD – DCT

Przez:

Sekcja: Aktualności

8 listopada 2016 r w siedzibie PSPD odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej powołanej przez Zarząd DCT oraz Komisję Kontenerową przy PSPD. Celem grupy roboczej jest diagnozowanie problemów występujących w obsłudze transportu drogowego w terminalu DCT oraz wspólne ich rozwiązywanie.       (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).