1 gru 2020

1 gru 2020

Spółki komandytowe podatnikami CIT od 2021r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W poniedziałek  opublikowano w Dzienniku Ustaw, poz. 2123 ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.Ustawa wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania dochodów spółek komandytowych. Od stycznia 2021 roku staną się one podatnikami CIT.

Po jej wejściu w życie, po stronie wspólników, w chwili wypłaty zysku powstanie przychód podlegający opodatkowaniu tak jak  w przypadku spółek kapitałowych. Oznacza to opodatkowanie zysku zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie wspólników.

Z nowych przepisów wynika takżę, że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro. Nowelizacja wprowadza także obowiązek publikowania przez firmy strategii podatkowych.(Źr.www.prawo.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet